Nabízené služby

Jsem překládající právnička a soudní překladatelka a tlumočnice. Poskytuji služby v oblasti písemných překladů v angličtině a němčině, se specializací na právní překlady (smlouvy, soudní dokumenty, veřejné listiny a pod.). 

Překlady angličtina - čeština (v obou směrech) mohu dodat se soudním ověřením (s kulatým razítkem). Překládané dokumenty jsou typicky tyto: rodné listy, oddací listy, výpisy z veřejných registrů, daňové dokumenty, školní vysvědčení, diplomy. Ověřený překlad je možné připojit k originálu, ověřené kopii nebo běžné kopii překládaného dokumentu, vyhovuje-li to pro potřeby překladu (to neplatí u dokumentů ověřujících osobní status).

Dále nabízím tlumočnické úkony v angličtině se soudním ověřením. Může se jednat například o tlumočení při notářských úkonech, valných hromadách či svatebních obřadech. Při tlumočení vždy požaduji předem k prostudování projednávané podklady, abych byla schopna zajistit dobrou kvalitu tlumočení. V rámci tlumočnických služeb nabízím dále doprovodné tlumočení při kontaktu s úřady.

Působím v oblasti Praha a Středočeský kraj, ale po dohodě i v jiné lokalitě. Jsem aktivní řidička.