Informace o mě

Jsem absolventkou Právnické fakulty UK v Praze s právní i překladatelskou praxí. Poskytuji služby v oblasti překladů se zaměřením na právní překlady z anglického a německého jazyka, pro anglický jazyk mám oprávnění soudního tlumočníka/překladatele

Jsem členem Komory soudních tlumočníků České republiky (www.kstcr.cz).

Díky právnickému studiu i pracovním zkušenostem v této oblasti nabízím znalost českého právního řádu i vhled do cizích právních řádů, díky nimž jsem schopna vyhotovovat kvalitní a přesné překlady či poskytovat kvalitní tlumočnické úkony v právní oblasti.

Profesní životopis, absolvované kurzy a získané certifikáty

2018
kurz Juridikum na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze - němčina pro soudní tlumočníky a překladatele
obecný seminář pro tlumočníky KST ČR, GDPR
2017
členství v KST ČR® (www.kstcr.cz)
kurz KST ČR – Čeština v praxi tlumočníka a překladatele
kurz KST ČR – Daňový seminář pro tlumočníky a překladatele
2016
kurz Juridikum na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze - angličtina pro soudní tlumočníky a překladatele
jmenování tlumočnicí angličtiny Krajským soudem v Praze
mezinárodní certifikát z německého jazyka Goethe Zertifikat (úroveň C1)
2015
kurz pro soudní tlumočníky, Komora soudních tlumočníků ČR
překladatelská státní zkouška z anglického jazyka (úroveň C2)
2008 
rigorózní zkouška (JUDr.) na Právnické fakultě UK, téma spotřebitelských úvěrů
2007– dodnes
překladatelství angličtiny a němčiny (právní, ekonomické i obecné texty), korektury 
2002 –2014
praxe v právní sféře: advokátní kanceláře (zkušenosti ze soudních síní), 8 let v korporátním i retailovém bankovnictví, právo nemovitostí
2004
mezinárodní certifikát z anglického jazyka CAE (úroveň C1)
2002 
titul Mgr. v oboru právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze